مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید

  1. صفحه نخست
  2. مدارک مورد نیاز جهت صدور و تمدید

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به جنابعالی که اکنون اقدام به اخذ پروانه کسب نموده اید ، بدینوسیله مدارک و مراحل گردش اداری تحصیل پروانه کسب مطابق قوانین نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام بحضور اعلام میگردد .

تذکر اول : همراه داشتن اصل کلیه مدارک جهت رویت و مطابقت با کپی آن ، در تمام مراحل اداری الزامی بوده و پس از تاییدیه کپی برابر اصل توسط مدیر اجرایی به متقاضی عودت می گردد . لذا خواهشمند است از ارائه دائم یا فراموشی در عودت آنها عنایت ویژه مبذول فرمایید .

تذکر دوم : بابت صدور پروانه کسب به هیچ عنوان در این اتحادیه وجه نقد دریافت نمی گردد ، لذا مستدعیست کلیه وجوه واریزی را الزاما” به حساب اتحادیه و یا حساب های مشخص شده طی فیش واریز فرمایید .

تذکر سوم : به استناد ماده 26 قانون نظام صنفی در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی بایستی حداکثر ظرف مدت 3 ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه ( تا مرحله 13 )  تکمیل و تحویل اتحادیه نماید در غیر اینصورت متفاضی جدید محسوب میشود . بدیهی است در این صورت تمامی  تغییرات احتمالی قوانین و مبالغ شامل متقاضی میگردد .

تذکر چهارم : این اتحادیه ملزم است در ازاء دریافت هرگونه اسناد یا وجه ، رسید کتبی آنرا  به متقاضی محترم ارائه نماید . لذا خواهشمند است به هیچ عنوان بدون دریافت رسید کتبی ، اسناد یا وجهی را به این اتحادیه  ارائه نفرمائید ، بدیهی است هرگونه ادعای بعدی در این خصوص بدون در دست داشتن رسید آن بلا اثر خواهد بود .

تذکر پنجم : کلیه بازرسین اتحادیه و اتاق اصناف دارای کارت شناسائی یا حکم ماموریت می باشند و کلیه دستورات و بازدیدهای آنها در چهارچوب مقررات و آئین نامه های قانون نظام صنفی می باشد ، لذا خواهشمند است در صورت مراجعه افراد مشکوک به واحد صنفی جنابعالی و یا تقاضای غیر قانونی ماموران رسمی ، علاوه بر عدم همکاری با آنان مراتب را نیز به اتحادیه یا اتاق اصناف گزارش فرمایید .

نذکر ششم : حداقل متراژ واحدهای صنفی مطابق آخرین مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان پردیس در رسته های مختلف به شرح ذیر الزامی  میباشد :

1 داشتن حداقل 12 متر در رسته مشاوران املاک .

2 داشتن حداقل  80 متر در رسته نمایشگاه داران اتومبیل .

3 – در رسته موسسات اتومبیل کرایه ، داشتن حداقل 30 متر واحد صنفی  به اضافه حداقل 100  متر پارکینگ  ، به نحویکه حداکثر فاصله واحد صنفی با پارکینگ بیش از 200 متر نباشد .

4 – در رسته باربری  ، داشتن حداقل ……. متر واحد صنفی به اضافه حداقل ……… متر پارکینگ  ، به نحویکه حداکثر فاصله واحد صنفی با پارکینگ بیش از ……… متر نباشد .

مرحله اول : مراجعه به اتحادیه و تسلیم تقاضای کتبی به همراه تحویل اسناد زیر :

1 1 : کپی شناسنامه از تمام صفحات 2 سری

2 1 : کپی کارت ملی پشت و رو 2 سری

3 1 : کپی کارت پایان خدمت نظام  وظیفه یا معافیت دائم پزشکی ( الزاماً هوشمند ) یا گواهی اشتغال به تحصیل (صرفا برای آقایان کمتر از پنجاه سال تمام ) پشت و رو 2 سری

4 1 : کپی مدرک تحصیلی 1 سری

5 1 : عکس 4*3 زمینه سفید 12 قطعه

6 1 : اخذ تاییدیه کد پستی واحد صنفی از اداره پست شهرستان پردیس و ارائه آن به اتحادیه

7 – 1 : ارائه اسناد واحد صنفی به شرح ذیل :

الف : برای اشخاص حقیقی و در صورتی که مالک باشند

ارائه سند مالکیت یا بنچاق یا مبایعه نامه دارای کد رهگیری یا قرارداد شرکت عمران

ب : برای اشخاص حقیقی و در صورتی که مستاجر باشند :

ارائه اجاره نامه حداقل  2ساله با کد رهگیری یا قرارداد محضری ( مطابق مصوبه بند4 دهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان پردیس به شماره 336/13/117 مورخ 24/1/1394 ) .

ج : اسناد لازم برای اشخاص حقوقی

برای افراد حقوقی علاوه بر  مدارک مندرج در بندهای 1- 1 الی بند ب ماده 7 – 1  ارائه مصوبه هیئت مدیره مبنی بر صدور پروانه کسب بنام مدیر عامل یا یکی از اعضاء دارای حق امضاء و ارائه اساسنامه – روزنامه رسمی و آخرین تغییرات نیز الزامیست .

8 1 : ارائه رضایت نامه محضری شریک ( در صورت داشتن شریک در واحد صنفی )

9 1 : سپردن تعهد نامه جامع نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی توسط متفاضی و ارائه آن به اتحادیه

10 1 :  ارائه CD  اسکن مدارک با وضوح 300پیکسل ( از بند 1 1 تا 8 1 )

بدیهی است پس از بارگزاری اطلاعات در سایت ایرانیان اصناف CD مذکور به متقاضی عودت می گردد .

مرحله دوم : مراجعه متقاضی محترم  به سایت پیشخوان مجوزهای کشور به نشانی   G4B.ir  جهت ثبت تقاضا در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری و پرینت ثبت نام و تسلیم آن به اتحادیه .

شایان ذکر است متقاضی محترم در صورت آشنایی کافی با اینترنت شخصا میتواند اقدام به ثبت نام نموده در غیر اینصورت در کلیه کافی نت ها این اقدام مقدور میباشد .

مرحله سوم : ارجاع پرونده به بازرسی جهت بازرسی از واحد صنفی مطابق ماده 26 ق.ن.ص که یکی از  دو حالت زیر اتفاق می افتد :

1 3  : در صورت تاییدیه ورود به مرحله چهارم

2 3 :  در صورت رد تقاضا اتحادیه مراتب را به اطلاع متقاضی رسانده و متقاضی میتواند حداکثر ظرف مدت 20 روز به اتاق اصناف شهرستان پردیس شکایت نماید ، در صورت موافقت و مساعدت اتاق اصناف با دستور کتبی در این خصوص به اتحادیه ، ورود به مرحله چهارم و در صورت رد آن متقاضی می تواند مطابق تبصره 2 ماده 26 قانون نظام صنفی الباقی مراحل اداری را طی نماید .

مرحله چهارم : ارجاع پرونده به کمیسیون بازرسی جهت انجام امور مربوطه  ، که میتواند عینا مراحل ” 1 – 3″ تا ” 2 – 3 ” تکرار شود .

مرحله پنجم : کسب اطلاع متقاضی از اتحادیه در خصوص نظریه کمیسیون بازرسی که در صورت تاییدیه آن ورود به مرحله ششم و در صورت رد ، متقاضی اقدام به رفع نواقص مربوطه خواهد نمود .

مرحله ششم : مراجعه متقاضی به اتحادیه و دریافت استعلامات زیر جهت ارائه به ادارات مربوطه .

1 6 : دریافت استعلام عدم اعتیاد

2 6 : دریافت استعلام سوابق سوء پیشینه .

تبصره 2 : دریافت استعلام پروانه فعالیت ( صرفاً برای رسته موسسات اتومبیل کرایه )  و اعلام نظر پلیس راهور ( صرفاً برای رسته های اتومبیل کرایه باربری نمایشگاه داران اتومبیل ) .

مرحله هفتم  : دریافت نتیجه استعلامات مذکور از ادارات مربوطه و تسلیم آن به اتحادیه .

( شایان ذکر است اعتبار استعلامات مذکور فقط یکماه می باشند ) .

مرحله هشتم : دریافت پرونده اماکن از اتحادیه و تحویل آن به پلیس +10 جهت ثبت پرسشنامه صنفی توسط متقاضی .

 مرحله نهم  : اخذ پرونده صلاحیت هویتی و انتظامی حداکثر تا 15 روز آتی از دایره اماکن ف.ا شهرستان پردیس توسط متقاضی یا اتحادیه . بدیهی است در صورت تائید ، ورود به مرحله یازدهم و در صورت رد ، مراتب به اطلاع متقاضی رسانده میشود و متقاضی ملزم به رفع نقص آنها و پس از رفع نقص موارد اعلامی ، با مراجعه به اتحادیه و تقدیم گزارش تقاضای کتبی درخواست بازرسی مجدد خواهد نمود .

مرحله دهم : واریز فیش های مالی جهت ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی احکام ، تجارت و کسب وکار و کلاس های تخصصی به شرح زیر “مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون نظام صنفی ” .

1 10 : واریز مبلغ 000/900 ریال  نزد بانک ملی به شماره حساب 0223088601003 به نام اتاق اصناف شهرستان پردیس جهت شرکت در کلاس مکاسب .

2 10 : واریز مبلغ 000/000/4 ریال نزد بانک ملی به شماره حساب 0223088601003 به نام اتاق اصناف شهرستان پردیس جهت شرکت در کلاس تخصصی ( مختص رسته های املاک و نمایشگاه داران اتومبیل ) .

تبصره 3 : گذراندن کلاس های احکام ، تجارت و کسب کار برای کلیه رسته ها اجباری و برای رسته های مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل علاوه بر کلاس های مذکور گذراندن کلاس تخصصی نیز الزامی میباشد .

تبصره 4 : تعداد جلسات ، ایام ، ساعات ، برگزاری تاریخ آزمون و همچنین صدور گواهینامه های مربوطه  راسا در اختیار اتاق اصناف بوده و از حیطه اختیارات اتحادیه خارج میباشد .

مرحله یازدهم : دریافت گواهینامه های کلاس های مربوطه از اتاق اصناف توسط متقاضی و ارائه آن به اتحادیه .

مرحله دوازدهم : مراجعه متقاضی محترم به کافی نت و انجام پیش ثبت نام کد اقتصادی و ارائه پرینت کد رهگیری آن به اتحادیه جهت اخذ استعلام سیستمی ماده  186 قانون مالیاتهای مستقیم ( انجام استعلام مالیات بصورت سیستمی با کد رهیگیری ارائه شده این مرحله ، فی مابین اتحادیه و اداره مالیات انجام میگیرد و نیازی به مراجعه حضوری متقاتضی به اداره مالیات وجود ندارد ) .

شایان ذکر است فقط پرداخت حق تمبر توسط خود متقاضی در اداره مالیات انجام می گردد .

مرحله سیزدهم : پرداخت آنلاین مبالغ مربوط به صدور پروانه کسب به شرح زیر توسط متقاضی در کافی نت و یا اتحادیه ( داشتن کارت بانکی دارای رمز دوم متقاضی الزامی است ) .

1 –  13 : مبلغ 000/000/8 ریال بابت حق عضویت سال اول .

2 –  13 : مبلغ 000/000/1 ریال بابت حق صدور سازمانهای مربوطه .

3 – 13 : واریز مبلغ 000/30 ریال نزد بانک ملی به شماره شبا 530100004074053101866095 و شماره شناسه 298155074140120992222444666888 بانک ملی ( مرکزی ) به نام صنعت ، معدن و تجارت استان تهران .

4 – 13 : پرداخت مبلغ خودیاری به استناد بند ج ماده 31 قانون نظام صنفی ، بدیهی است هر گونه پرداخت و یا دریافت نقدی در این اتحادیه ممنوع بوده و صرفا از طریق واریز به حساب اتحادیه و بنام اتحادیه و در قبال اخذ رسید کتبی انجام میگیرد .

مرحله چهاردهم : صدور پیش نویس پروانه کسب جهت بررسی توسط متقاضی و بررسی نهایی آن در هیئت مدیره اتحادیه و رفع نقص موارد احتمالی آن .

مرحله پانزدهم : صدور پروانه کسب اصلی و تحویل آن صرفا به شخص به متقاضی ( به همراه داشتن مهر واحد صنفی در این مرحله الزامی میباشد ) .

مرحله شانزدهم : اخذ کد اختصاصی واحد صنفی به همراه نمونه گرافیکی تابلو های متحد الشکل از اتحادیه .

مرحله هفدهم : نصب تابلو متحد الشکل  مطابق نمونه گرافیکی ، تهیه کارت ویزیت متحد الشکل و تهیه مهر دفتر واحد صنفی متحد الشکل ( مطابق مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان پردیس ) .

مرحله هجدهم : ارائه اسناد و تصاویر مربوطه نسبت به انجام مرحله هیجدهم  .

مرحله نوزدهم :  باعنایت به اینکه برابر دستورالعملهای مکرر اتاق اصناف ایران و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی تخصیص کد رهگیری برای کلیه قردادهای تنظیمی  مشاورین املاک اعم از : خرید فروش رهن اجاره چه برای املاک دارای سند و یا  بدون سند  الزامیست ، و جهت تخصیص کد رهگیری و ورود به سامانه ، نیاز به توکن میباشد و صدور و تحویل توکن توسط دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد ، لذا خواهشمند است جهت دریافت توکن ابتدا در سامانه املاک ومستغلات کشور به نشانیiranamlaak.ir  ثبت نام و با در دست داشتن اصل و کپی جواز کسب  اصل وکپی شناسنامه  اصل و کپی کارت ملی شخصا به یکی از دفاتر رسمی مراجعه و توکن خود را دریافت نمایید .

 

 

این اتحادیه آرزومند است در سایه افتخار تحصیل پروانه کسب و در پرتو توجهات ایزد منان و فعالیت صادقانه و شرافتمندانه جنابعالی علاوه بر خدمت به خلق ، از حلاوت روزی فراخ و حلال کامیاب گردید .

فهرست