کد ملی: 0011078073

نام: مهدی

نام خانوادگی: الهی دهقی

نام پدر: قاسم

شناسه صنفی: 0467368077

نام املاک: املاک کوهستان

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/01

تاریخ انقضاء: 1404/11/01

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 8 - بلوار امیرکبیر - بلوار ثامن - مجتمع ونوس - طبقه همکف - واحد 11

فهرست