کد ملی: 0011624231

نام: امیر

نام خانوادگی: رضوانی راد

نام پدر: مرتضی

شناسه صنفی: 0466745440

نام املاک: مشاور املاک رضوانی

تاریخ صدور پروانه: 1398/04/12

تاریخ انقضاء: 1403/04/12

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه دوم - واحد 148

فهرست