کد ملی: 0013846337

نام: فرشاد

نام خانوادگی: جهان تیغ

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0466539972

نام املاک: آس

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/18

تاریخ انقضاء: 1402/09/18

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز3 - خیابان قدس - خیابان چناران - مجتمع تجاری اداری یاقوت - طبقه همکف - واحد 24

فهرست