کد ملی: 0014083760

نام: سعید

نام خانوادگی: عبدالمحمدی

نام پدر: حمید

شناسه صنفی: 0467417860

نام املاک: مشاوره املاک محمدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/29

تاریخ انقضاء: 1404/11/29

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار تدبیر - خیابان طراوت - مجتمع تجاری 17 - طبقه همکف - واحد 11

فهرست