کد ملی: 0016542118

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: جهانگیرفرد

نام پدر: خدابخش

شناسه صنفی: 0467306395

نام املاک: مشاوره املاک جهان

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/29

تاریخ انقضاء: 1404/09/29

آدرس: منطقه صنعتی کمرد - روستای جاجرود - منطقه صنعتی کمرد - کوچه روشن - خیابان صنعت شرقی - پلاک 205 - طبقه همکف

فهرست