کد ملی: 0016701658

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: حسینی

نام پدر: سیدکمال

شناسه صنفی: 0467513828

نام املاک: مشاور املاک حسینی

تاریخ صدور پروانه: 1400/02/25

تاریخ انقضاء: 1405/02/25

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان نوروز - خیابان یاس - مجتمع تجاری کوثر - طبقه همکف - واحد 7

فهرست