کد ملی: 0018947875

نام: بهروز

نام خانوادگی: ایزی

نام پدر: عباس

شناسه صنفی: 0466735845

نام املاک: املاک آشیانه

تاریخ صدور پروانه: 1398/03/27

تاریخ انقضاء: 1403/03/27

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه فرعی دوم - خیابان علامه طباطبائی (سپاه) - طبقه همکف

فهرست