کد ملی: 0019551665

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: فرازدست

نام پدر: غلامحسین

شناسه صنفی: 0467560788

نام املاک: املاک عرش فراز

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/25

تاریخ انقضاء: 1405/03/25

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار فرهنگ - خیابان سخاوت - ساختمان مجتمع تجاری 97 - طبقه اول - واحد 30

فهرست