کد ملی: 0020289642

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: کاظمی

نام پدر: سیداکبر

شناسه صنفی: 0467501692

نام املاک: آقای ملک

تاریخ صدور پروانه: 1400/02/13

تاریخ انقضاء: 1405/02/13

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان شهید علی تمدن - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اریکه پردیس - طبقه همکف - واحد 7

فهرست