کد ملی: 0030728861

نام: اکرم

نام خانوادگی: فرزعلیان

نام پدر: سیف اله

شناسه صنفی: 0467373900

نام املاک: املاک آریا

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/04

تاریخ انقضاء: 1404/11/05

آدرس: بومهن - بومهن - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شهید چمران - پلاک 1 - طبقه همکف

فهرست