کد ملی: 0032997191

نام: سیدمحمدکاظم

نام خانوادگی: سیدشجاع

نام پدر: سیدجواد

شناسه صنفی: 0467085873

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/25

تاریخ انقضاء: 1404/03/25

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - بلوار اصلی خرمدشت - جاده تهران دماوند - پلاک 468 - طبقه همکف

فهرست