کد ملی: 0033914291

نام: منصور

نام خانوادگی: حیدرخان زاده خامنه

نام پدر: جعفر

شناسه صنفی: 0467406843

نام املاک: مشاور املاک مسکن اسپیناس

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/23

تاریخ انقضاء: 1404/11/23

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 8 - خیابان فردوسی - خیابان ملک الشعرا بهار - مجتمع تجاری اسپیناس - طبقه همکف - واحد 1

فهرست