کد ملی: 0034514783

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: امیرحسینی

نام پدر: سیدجواد

شناسه صنفی: 0467323348

نام املاک: اتومدرن

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/08

تاریخ انقضاء: 1404/10/08

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه دهکده - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 496 - طبقه همکف

فهرست