کد ملی: 0035069422

نام: داود

نام خانوادگی: مجیدی

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0437399078

نام املاک: سپهر

تاریخ صدور پروانه: 1391/11/30

تاریخ انقضاء: 1401/11/29

آدرس: شهرجدیدپردیس ، شهرپردیس فاز1 ، خیابان دانش2 ، خیابان نوروز ، طبقه همکف ، واحد 6

فهرست