کد ملی: 0036204501

نام: حسن

نام خانوادگی: علیمرادی

نام پدر: مصطفی

شناسه صنفی: 0467369157

نام املاک: املاک 110

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/02

تاریخ انقضاء: 1404/11/02

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت7 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 16 - طبقه همکف - واحد 4

فهرست