کد ملی: 0036250181

نام: رضا

نام خانوادگی: علی زاده

نام پدر: علي اكبر

شناسه صنفی: 0407266673

نام املاک: خوش قدم

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/23

تاریخ انقضاء: 1404/11/23

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 25

فهرست