کد ملی: 0036386669

نام: منوچهر

نام خانوادگی: جولائی مقدم

نام پدر: تقی

شناسه صنفی: 0467266565

نام املاک: املاک جولایی مقدم

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/02

تاریخ انقضاء: 1404/09/02

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز4 - خیابان شهید سید ابوالقاسم سجادیان - خیابان شهید عبدالرضا معصومی - پلاک 25 - طبقه همکف

فهرست