کد ملی: 0037036858

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: طبسی

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0466214962

نام املاک: طبسی

تاریخ صدور پروانه: 1396/10/05

تاریخ انقضاء: 1401/10/05

آدرس: شهرجدیدپردیس ، شهرپردیس فاز1 ، خیابان پیام ، میدان عدالت ، مجتمع تجاری ولیعصر ، طبقه دوم ، واحد 160

فهرست