کد ملی: 0037063480

نام: احمد

نام خانوادگی: خاوری

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0377330529

نام املاک: املاک قائم

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/25

تاریخ انقضاء: 1398/04/25

آدرس: فاز 1 محله 1 جنب پارک شهریار بلوار ابن سینا تجاری قایم 17

فهرست