کد ملی: 0037204572

نام: پرویز

نام خانوادگی: علیمردانی

نام پدر: غلامرضا

شناسه صنفی: 0367938288

نام املاک: املاک علیمردانی

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/01

تاریخ انقضاء: 1398/02/01

آدرس: بلوار ملاصدرا بلوار ملاصدارا 20 مجتمع کوه نور 20

فهرست