کد ملی: 0037570031

نام: موسی

نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: شیرعلی

شناسه صنفی: 0467554329

نام املاک: مشاوره املاک چراغی

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/22

تاریخ انقضاء: 1405/03/22

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - بلوار فرهنگ - خیابان سخاوت - ساختمان مجتمع تجاری 97 - طبقه اول - واحد 29

فهرست