کد ملی: 0040120589

نام: بهنام

نام خانوادگی: عفتی گبرآباد

نام پدر: محمدرضا

شناسه صنفی: 0467565978

نام املاک: مسکن بهنام

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/30

تاریخ انقضاء: 1405/03/30

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 99 -

فهرست