کد ملی: 0041484282

نام: غلامعلی

نام خانوادگی: اعرابی

نام پدر: رمضان

شناسه صنفی: 0437336669

نام املاک: تابنده

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/12

تاریخ انقضاء: 1404/03/12

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پروین اعتصامی - خیابان حافظ - مجتمع تجاری گلها - طبقه همکف - واحد 6

فهرست