کد ملی: 0042675677

نام: عباس

نام خانوادگی: خدایاری

نام پدر: ناصر

شناسه صنفی: 0367993406

نام املاک: املاک کاخ

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/17

تاریخ انقضاء: 1398/03/17

آدرس: فروردین جنوبی خیابان سعدی پاساژ گلها

فهرست