کد ملی: 0042958377

نام: نرگس

نام خانوادگی: علی مهری

نام پدر: محمدحنيفه

شناسه صنفی: 0375602091

نام املاک: املاک نگین

تاریخ صدور پروانه: 1399/05/25

تاریخ انقضاء: 1404/05/25

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 17

فهرست