کد ملی: 0045519145

نام: عبدالرضا

نام خانوادگی: نراقی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0074849938

نام املاک: دوستان

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/24

تاریخ انقضاء: 1404/02/24

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - خیابان گلستان - جاده تهران آبعلی - طبقه همکف

فهرست