کد ملی: 0045691551

نام: حسین

نام خانوادگی: طوسی

نام پدر: علی اکبر

شناسه صنفی: 0192586053

نام املاک: مشاوراملاک- کسری

تاریخ صدور پروانه: 1388/04/13

تاریخ انقضاء: 1398/04/13

آدرس: بومهن-پردیس-فاز2-تجاری گلستان پلاک 29

فهرست