کد ملی: 0047221534

نام: سعید

نام خانوادگی: مهدیان

نام پدر: روح اله

شناسه صنفی: 0467474001

نام املاک: مسکن فرهنگ 2

تاریخ صدور پروانه: 1399/12/27

تاریخ انقضاء: 1404/12/27

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری کوروش - طبقه همکف - واحد 4

فهرست