کد ملی: 0049835807

نام: محمد

نام خانوادگی: آهنگر

نام پدر: يوسف

شناسه صنفی: 0368000164

نام املاک: آینده نگر

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/27

تاریخ انقضاء: 1404/02/27

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 48

فهرست