کد ملی: 0050050001

نام: مهدی

نام خانوادگی: مقیسه

نام پدر: قنبر

شناسه صنفی: 0198494721

نام املاک: طوسی

تاریخ صدور پروانه: 1390/02/10

تاریخ انقضاء: 1400/02/10

آدرس: بومهن-پردیس-خ فروردین جنوبی-خ مهتاب-مجتمع سهند-ط همکف

فهرست