کد ملی: 0050067230

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: مطلب

نام پدر: منوچهر

شناسه صنفی: 0466815109

نام املاک: املاک گنجینه

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/04

تاریخ انقضاء: 1403/07/04

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان دلاوران - خیابان گنجینه - پلاک 36 - طبقه همکف

فهرست