کد ملی: 0050118668

نام: بهروز

نام خانوادگی: رفعت

نام پدر: رضاعلی

شناسه صنفی: 0466966226

نام املاک: مشاوراملاک

تاریخ صدور پروانه: 1398/12/04

تاریخ انقضاء: 1403/12/04

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - بلوار خلیج فارس - بلوار ملاصدرا - مجتمع تجاری بهاران - طبقه منفی 1 - واحد 19

فهرست