کد ملی: 0051299461

نام: شاپور

نام خانوادگی: عبداله پور

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0466705758

نام املاک: املاک عبدالهی

تاریخ صدور پروانه: 1398/02/21

تاریخ انقضاء: 1403/02/21

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز4 - کوچه فردوس12 - میدان فردوس - مجتمع تجاری فردوس - پلاک 36 - طبقه همکف - واحد 13 -

فهرست