کد ملی: 0052207986

نام: کامران

نام خانوادگی: نوروزیان

نام پدر: غلامحسین

شناسه صنفی: 0192531528

نام املاک: کامران

تاریخ صدور پروانه: 1386/12/11

تاریخ انقضاء: 1396/12/10

آدرس: بومهن بلوار قریبی خیابان دلجو 154

فهرست