کد ملی: 0052920232

نام: مجید

نام خانوادگی: حاتمی زاده

نام پدر: رجبعلي

شناسه صنفی: 0422280953

نام املاک: املاک احمدی

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/03

تاریخ انقضاء: 1404/09/03

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - جاده تهران دماوند - خیابان اصلی سیاه سنگ - پلاک 196 - طبقه همکف

فهرست