کد ملی: 0053430689

نام: محمد

نام خانوادگی: بخششی

نام پدر: اسکندر

شناسه صنفی: 0385667282

نام املاک: پارک

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/15

تاریخ انقضاء: 1398/10/15

آدرس: بومهن بلوار امام،مقابل آتش نشانی جنب پاساژ قائم املاک پارک .

فهرست