کد ملی: 0053431669

نام: ولی اله

نام خانوادگی: ثمنی

نام پدر: یداله

شناسه صنفی: 0382917255

نام املاک: گلدره

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/05

تاریخ انقضاء: 1398/06/05

آدرس: گل دره ، گلدره ، خیابان اصلی گل دره ، پلاک 39 ، طبقه همکف

فهرست