کد ملی: 0053434838

نام: موسی

نام خانوادگی: صدهزاری

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0369859319

نام املاک: موسی

تاریخ صدور پروانه: 1398/03/29

تاریخ انقضاء: 1403/03/29

آدرس: بومهن - بومهن - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان آسفالت ده بومهن - پلاک 8 - طبقه همکف

فهرست