کد ملی: 0053435958

نام: محمود

نام خانوادگی: پازکیان

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0192555460

نام املاک: پازکیان

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/30

تاریخ انقضاء: 1398/03/30

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) روبروی کلانتری 206 بومهن پلاک 1308 0

فهرست