کد ملی: 0053437071

نام: اسماعيل

نام خانوادگی: قاسم لوئي

نام پدر: غلامحسين

شناسه صنفی: 0439168591

نام املاک: خندان بار

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/25

تاریخ انقضاء: 1405/03/25

آدرس: بومهن - بومهن - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان تعاون (کامیونداران ) - پلاک 102 - طبقه همکف

فهرست