کد ملی: 0053442091

نام: مهرداد

نام خانوادگی: اسفنجی

نام پدر: موسی

شناسه صنفی: 0404321490

نام املاک: اسفنجی

تاریخ صدور پروانه: 1392/10/20

تاریخ انقضاء: 1397/10/20

آدرس: بومهن بلوار امام جنب پاساژ صفاجو

فهرست