کد ملی: 0053442202

نام: مسعود

نام خانوادگی: صدهزاری

نام پدر: جمشید

شناسه صنفی: 0405187463

نام املاک: صد هزاری

تاریخ صدور پروانه: 1387/02/21

تاریخ انقضاء: 1397/02/20

آدرس: بومهن خیابان طلایی بعد از میدان یادگار امام

فهرست