کد ملی: 0053442822

نام: محسن

نام خانوادگی: قان بیلی

نام پدر: یداله

شناسه صنفی: 0467147531

نام املاک: املاک محسن

تاریخ صدور پروانه: 1399/05/20

تاریخ انقضاء: 1399/05/20

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان شهید چمران - بن بست خطیب حیدری - پلاک 56 - طبقه همکف

فهرست