کد ملی: 0053443780

نام: داریوش

نام خانوادگی: شاه محمدیان

نام پدر: عین اله

شناسه صنفی: 0435184775

نام املاک: املاک داریوش

تاریخ صدور پروانه: 1394/12/19

تاریخ انقضاء: 1399/12/19

آدرس: بومهن خ حاج منصور نرسیده به شهرک طلاییه نبش کوچه آذری مجتمع داریوش

فهرست