کد ملی: 0053445821

نام: حسین

نام خانوادگی: صدهزاری

نام پدر: ولی اله

شناسه صنفی: 0467552545

نام املاک: لائودیسه

تاریخ صدور پروانه: 1400/03/20

تاریخ انقضاء: 1405/03/20

آدرس: ده بومهن - روستای کرشت - ده بومهن - روبروی کوچه تختی - خیابان امام رضا - پلاک 8 - طبقه همکف

فهرست