کد ملی: 0053446526

نام: رحمان

نام خانوادگی: ثمنی

نام پدر: علی محمد

شناسه صنفی: 0382725237

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/03

تاریخ انقضاء: 1398/06/03

آدرس: شهرجدیدپردیس ، شهرپردیس فاز4 ، کوچه فردوس12 ، میدان فردوس ، مجتمع تجاری فردوس ، طبقه همکف ، واحد 19

فهرست