کد ملی: 0053625277

نام: ایوب

نام خانوادگی: پازکیان

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0437798091

نام املاک: 110 بومهن

تاریخ صدور پروانه: 1390/08/28

تاریخ انقضاء: 1400/08/28

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید محمد حسین میرزائی - بلوار امام خمینی (ره) - پلاک 701 - طبقه اول - واحد 296

فهرست