کد ملی: 0053954130

نام: محمد

نام خانوادگی: ریحانیان مشهدی

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0467046792

نام املاک: آب آ

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/29

تاریخ انقضاء: 1404/02/29

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان مهتاب - بلوار فروردین جنوبی - مجتمع تجاری اداری آفتاب - طبقه اول - واحد 13

فهرست