کد ملی: 0054232775

نام: مجید

نام خانوادگی: مرادی

نام پدر: ماشاالله

شناسه صنفی: 0379399321

نام املاک: مشاورین املاک پدیده نو

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/02

تاریخ انقضاء: 1398/05/02

آدرس: فروردین جنوبی نیایش 18 تجاری مروارید

فهرست